Werkwijze

Na ontvangst van uw aanvraag, vindt er eerst een intakegesprek plaats.

Hier wordt de vraag en een heldere opdrachtomschrijving gedefinieerd:
▪ probleemdefinitie
▪ tijdsduur
▪ opdrachtomschrijving
▪ mijlpalen
▪ functie-inhoud en kwaliteitseisen

Vervolgens wordt de juiste kandidaat geselecteerd op basis van opleiding, ervaring en
persoonlijkheids- kenmerken. Indien er een match is tussen u en de kandidaat, dan vangen
de werkzaamheden aan in overeenstemming met de opdrachtomschrijving. Gedurende de
opdracht worden de kandidaat en de opdracht begeleid om het beste resultaat te behalen
uit de samenwerking.

Werkwijze