Talentenbox

Talenten heeft iedereen en deze kunnen door iedereen worden ontwikkeld. Door het beste uit medewerkers naar boven te halen kunnen zij zich ontplooien. Daardoor zijn ze in staat een grotere bijdrage te leveren aan de organisatie waarbinnen zij werken.

De medewerkers zijn de spil van een organisatie. Het geluk en de vitaliteit van medewerkers bepaalt voor een groot deel hoe goed een organisatie functioneert. Het creëren van een omgeving waarin mensen gelukkig zijn, is daarom geen overbodige luxe maar een verantwoorde investering. Bovendien is een medewerker die zich lekker voelt op zijn werk thuis ook een leuker mens.

Fisuma heeft in samenwerking met PIT – Partners in training het onderstaande product ontwikkeld die werkgevers en medewerkers in staat stellen om op een leuke manier de duurzame inzetbaarheid en het geluk op de werkvloer op een hoger niveau te brengen.

Aanvullend op onderstaand product verzorgt PIT trainingen die de eerder genoemde doelstellingen ondersteunen. Voor meer informatie over onze trainingen kunt u contact met ons opnemen.

 20141023-00620141023-004

Talentenbox

 De Talentenbox is ontwikkeld voor bedrijven en organisaties met ten minste tien medewerkers. Deze box biedt mensen de mogelijkheid om hun talenten te delen met anderen. Het is algemeen bekend dat wanneer talenten gedeeld worden, dit een positieve uitwerking heeft op de ontvangende maar zeker ook op de zendende partij.

De talenten kunnen we onderverdelen naar categorieën. Standaard is deze box onderverdeeld in vijf categorieën: samenwerken, sociaal/coachen, talenten ontwikkelen, gezond leven, ontspannen.

Doel van de Talentenbox

Het doel van deze box is om medewerkers te laten samenwerken, de collegialiteit te bevorderen en het werkplezier te verhogen. Dit kan bijdragen aan het (verder) verlagen van ziekteverzuim en het verhogen van de productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

** Wie niet op zijn talenten bouwt, bouwt op drijfzand **