Collectieve ambitie

De collectieve ambitie van FiSuMa bestaat uit de missie en de visie.

Missie
Het is onze missie om ‘bruggen te bouwen’ met een rotsvast fundament. Hierdoor onstaat een
harmonieuze en langdurige klant/leverancier relatie.

Visie
Onze visie is dat organisaties zich moeten richten op hun ‘core-business’. Door de samenwerking
met FiSuMa ontstaat efficiency en synergie op het administratieve en financiële vakgebied.

Ondernemerschap is samenwerken met anderen

Ondernemerschap is samenwerken met anderen