Strategie

Onze strategie bestaat uit een actieplan om de continuïteit te dienen en de missie en visie
te bewerkstelligen.

Dit wordt bereikt door de inzet van:

▪ de juiste kandidaat
▪ het monitoringsprogramma voor de opdracht
▪ het monitoringsprogramma voor de kandidaat
▪ een vast contactpersoon
▪ de garantieregeling